Η σταδιακή ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, μετά από αρκετά έτη ύφεσης,σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση ακινήτων συγκεκριμένων προδιαγραφών, οδήγησαν το γραφείο μας στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε κατασκευαστικές εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή ακινήτων για εμπορική χρήση, κυρίως για τουριστική εκμετάλλευση και για επενδυτικούς σκοπούς. Οι συνέργειες ελληνικών ξενοδοχειακών ομίλων με τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού καθώς και η έντονη παρουσία ξένων επενδυτικών σχημάτων στη χώρα μας, οδηγούν στη δημιουργία ευκαιριών τόσο για τους πωλητές όσο και για τους αγοραστές.

Με αυτό ως γνώμονα, το γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες για κατασκευαστικά projects, μεταβιβάσεις ακινήτων ή τις διαπραγματεύσεις που προηγούνται αυτών, νομική συνδρομή και project management για την ανάπτυξη οικιστικών και τουριστικών έργων, τη μακροχρόνια μίσθωση και επαναγορά ακινήτων (sale and leaseback) καθώς και για τη σύσταση εταιρειών με σκοπό την απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων.