Ένας από τους τομείς όπου παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι οι Τηλεπικοινωνίες, τα Μedia και η Τεχνολογία. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων για άμεση και γρήγορη επαφή με τον κοινωνικό τους περίγυρο αλλά και ο ανταγωνισμός που προέρχεται από τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξέρευσης λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και εύκολα προσβάσιμων από τους χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές νέες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην αγορά, παρέχοντας δελεαστικές λύσεις, και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σε όλες της εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, ξεκινώντας από απλές ψηφιακές εφαρμογές, συνεχίζοντας με παροχές εξειδικευμένου τηλεοπτικού περιεχομένου (π.χ. video on-demand, pay-per-view κλπ) και φτάνοντας σε εξειδικευμένες εφαρμογές εξ’αποστάσεως ιατρικής (π.χ. τηλεϊατρική). Το γραφείο μας, σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και πιστοποιημένους επαγγελματίες του κλάδου, συνδράμει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την εξέρευση των βέλτιστων και παραγωγικότερων λύσεων καθώς και για την υπαγωγή τους σε καθεστώς επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, την Κοινωνία της Πληροφορίες, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) καθώς και άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα συγχρηματοδότησης. Επιπλεόν, εκπροσωπεί τις εταιρείες ενώπιον των αρμόδιων ρυθμιστικών και διοικητικών αρχών της χώρας.