Με μακρά ενασχόληση στον χώρο της Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες καταχώρησης και κατοχύρωσης εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, συνδράμει συγγραφείς και ανθρώπους του πνεύματος στην κατοχύρωση της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, είτε αυτή αποτυπώνεται στην παραδοσιακή μορφή του βιβλίου είτε στην ψηφιακή της μορφής (e-books). Επιπλεόν, εκπροσωπεί πανεπιστημιακούς καθηγητές στη συνεργασία τους με εκδοτικούς οίκους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για τη διανομή των συγγραμάτων τους και τη διάθεσή τους μέσω συνδρομητικών πλατφορμών και βιβλιοθηκών στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ταυτόχρονα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και την πλήρη συμβουλευτική μέχρι μία λαμπρή ιδέα να μετατραπεί σε ένα εμπορικά αξιοποιήσιμο προϊόν.