Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας καθώς και οι νέες πλέον υπερσύγχρονες υποδομές εκλιμενισμού  των μεγάλης χωρετικότητας ποντοπόρων πλοίων τόσο στον Πειραιά όσο και στα περιφερειακά λιμάνια, την καθιστούν από τις κυρίαρχες στον χώρο του διαμετακομιστικού εμπορίου. Αυτό έχει ως συνέπεια την αλματώδη ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας που με τη σειρά της συνεπάγεται την αυξημένη ζήτηση αποθηκευτικών χώρων, γύρω κυρίως από τα λιμάνια και τους σημαντικούς οδικούς άξονες. Η αλυσίδα αυτή όμως, δεν είναι αυτόνομη αλλά βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με τους υπόλοιπους κλάδους των συνδυασμένων μεταφορών (δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης), σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής φύσης τόσο στα μέρη της αλυσίδας αυτής όσο και στους εμπόρους που επιλέγουν την αποστολή των προϊόντων τους με τον τρόπο αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να προκύψουν αμοιβαία οφέλη από τέτοιου είδους συνεργασίες. Οι παρανοήσεις όμως ή οι αντιδικίες αποτελούν καθημερινό φαινόμενο και συνεπώς καλούμαστε τόσο να προασπίσουμε τα συμφέροντα των πελατών μας όσο και να τους βοηθήσουμε να αποφύγουν χρονοβόρες διαμάχες με αμφίβολλα αποτελέσματα.