Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που τίθεται σε ισχύ από τις 25/05/2018, όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε μορφής με οποιονδήποτε τρόπο, πρέπει να συμμορφωθούν με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Συνεπώς ο Κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμόζεται από απλά καταστήματα λιανικού εμπορίου που έχουν επιλέξει την αποδοχή πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών για τους πελάτες τους μέχρι εταιρείες που χειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως νοσοκομεία, ιδιωτικά σχολεία, ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα του εμπορίου, ξενοδοχειακές μονάδες και εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ.

Οι περισσότερες εκ των απαιτήσεων αυτών είναι πολύπλοκες και η εφαρμογή τους προϋποθέτει την εις βάθος κατανόησή τους καθώς και αυστηρό χρονοδιαγράμμα για τη υλοποίησή τους, αφού σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και το 4% του συνολικού ετήσιου τζίρου μίας εταιρείας. Στο πεδίο αυτό, το γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών χαρτογράφησης (data mapping), την αποκατάσταση (Remediation / υλοποίηση ή διόρθωση ελλείψεων) και τη διαρκή υποστήριξη (ongoing support).

Επιπλέον, διαθέτει αλλά και συνεργάζεται με πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers / D.P.Os), με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ορθής τήρησης και ασφάλειας των δεδομένων των πελατών μας.