Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει προσωποποιημένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας ένα εξειδικευμένο φάσμα κλάδων του Δικαίου.
Η δικαστηριακή δικογορία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των υπηρεσιών μας, η οποία σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής κάλυψης, σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδικασίες.

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι οι ακόλουθοι:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εξειδίκευση του γραφείου μας έγκειται στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και…

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολλοί εκ των συνεργατών μας έχουν εργαστεί ως νομικοί σύμβουλου σε ναυτιλιακές εταιρείες…

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λόγω των ραγδαίων μεταβολών του φορολογικού τοπίου, τα ζητήματα φορολογίας είναι πλέον…

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H στερητική της ελευθερίας φύση της ποινής που δύναται να επιβληθεί σε υποθέσεις ποινικού…

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, το εργατικό δίκαιο αποτελεί τον συμπαραστάτη…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένεκα της πολυνομίας αλλά και της καθημερινώς μεταβαλλόμενης κατάστασης στην ελληνική…

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η περιορισμένη δυνατότητα των επιχειρήσεων να καλύπτουν τις ανάγκες τους με ίδια κεφάλαια…

LOGISTICS

Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας καθώς και οι νέες πλέον υπερσύγχρονες υποδομές…

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Στο σύγχρονο επιχειρείν, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων…

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, MEDIA & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΤΜΤ)

Ένας από τους τομείς όπου παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι οι…

ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με μακρά ενασχόληση στον χώρο της Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το γραφείο μας…

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που τίθεται σε ισχύ από τις 25/05/2018, όλες οι ευρωπαϊκές…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια – και ειδικότερα μετά το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/302 που δημοσιεύτηκε…

REAL ESTATE – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σταδιακή ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, μετά από αρκετά έτη…

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ανάγκη για άμεση και γρήγορη διευθέτηση τυχόν διαφορών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια…