Η περιορισμένη δυνατότητα των επιχειρήσεων να καλύπτουν τις ανάγκες τους με ίδια κεφάλαια καθώς και η οικονομική στενότητα στην χρηματοδότηση, καθιστούν επιβεβλημένη την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης από τράπεζες, hedge funds, χρηματιστήρια αλλά και αρκετούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Το πεδίο αυτό, αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για – τις μικρομεσαίες ιδίως- επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα ενέχει και αρκετούς κινδύνους, οι οποίοι κρύβονται στις λεπτομέρειες, στα «ψιλά γράμματα». Συνεπώς, η επιλογή του τρόπου άντλησης κεφαλαίων καθιστά επιβεβλημένη την μεθοδική και εις βάθος μελέτη τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της εκάστοτε επιλογής, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδαιτερότητες του κάθε οργανισμού. Το γραφείο μας, γνωρίζοντας σε βάθος το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.Α.- διαθέτει αξιόλογη πείρα στη σύνταξη και νομική παρακολούθηση συμβάσεων αναφορικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων (project finance) αλλα και τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (banking finance).

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και εταιρείες του εξωτερικού, παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και χειρισμού συμβάσεων επιχειρηματικής χρηματοδότησης αλλά και κατάθεσης προτάσεων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς – Εγγραφής (IPO) σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού. Επιπλέον, συνδράμουμε στην οριστική διευθέτηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (Non Performing Loans – NPLs) με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης τόσο για λογαριασμό των δανειοληπτών όσο και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ συνδράμουμε τόσο δανειολήπτες ελβετικού φράγκου προκειμένου να διεκδικήσουν επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης συνοδευόμενη από μερική ή ολική διαγραφή τμήματος της οφειλής τους όσο και επενδυτές σε ομόλογα, παράγωγα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και αμοιβαία κεφάλαια σε τυχόν αντιδικίες με τα τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα.