Πολλοί εκ των συνεργατών μας έχουν εργαστεί ως νομικοί σύμβουλου σε ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά και του Λονδίνου. Μέσα από την εμπειρία που αποκόμισαν απέκτησαν βαθιά γνώση του τρόπου λειτουργίας τόσο της ναυτιλιακής εταιρείας όσο και της εταιρείας ναυλομεσιτείας, επί της σχέσης μεταξύ των οποίων προκύπτουν συνήθως οι νομικές διαφορές.

Δραστηριοποιούμαστε στη ναυτιλία μέσω της παροχής συμβουλών τόσο στους πλοιοκτήτες όσο και στους ναυλωτές ή τους παραλλήπτες των φορτίων υιοθετώντας κάθε φορά την ανάλογη οπτική, χωρίς όμως να παραγκωνίζουμε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, που διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτού του είδους τις συνεργασίες. Σε στενή συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυτασφαλιστικές εταιρείες (P&I Clubs) του Λονδίνου, της Νέα Υόρκης και της Σιγκαπούρης προωθούμε τα συμφέροντα του ελληνόκτητου στόλου ανά την υφήλιο. Επιπλέον, οι συνεργάτες μας εκπροσωπούν συμφέροντα των εντολέων τους σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης (Μediation) και Διαιτησίας (Arbitration) στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution) ενώπιον Αγγλικών και Αμερικάνικων Επιτροπών επιφορτισμένων με την επίλυση αυτού του είδους των διαφορών.