Στο σύγχρονο επιχειρείν, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών νομικής κάλυψης και προστασίας, διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο αυτό, το εταιρικό τμήμα του δικηγορικού μας γραφείου αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών του να φέρει εις πέρας τη συμβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου, Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Διευθυντών της εκάστοτε εταιρείας (executive legal consulting).

Επίσης παρέχει νομική συνδρομή σε διαδικαστικά θέματα και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ενώ αναλαμβάνει και την προετοιμασία φακέλλων για τη συμμετοχή εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς καθώς και την τήρηση πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων.

Τέλος, υλοποιεί νομικούς ελέγχους εταιρειών και προβαίνει στη σύνταξη της έκθεσης νομικής κατάστασης (Due Diligence Report).