Η ανάγκη για άμεση και γρήγορη διευθέτηση τυχόν διαφορών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μίας συνεργασίας, καθιστούν συνήθως τη δικαστική της επίλυση ως τελευταία επιλογή των μερών, λόγω του αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος που χρειάζεται για οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Πλέον, τα μέρη επιλέγουν την εναλλακτική επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, κερδίζοντας συνεπώς πολύτιμο χρόνο, αλλά και μέσω της προσωποποιημένης αυτής διαδικασίας, συχνά επιτυγχάνονται λύσεις αμοιβαίως αποδεκτές κι επωφελείς. Το γραφείο μας διαθέτει δικηγόρους – συνεργάτες που είναι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές, και με την εκτεταμένη εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στην οριστική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιόντας τις αρτιότερες τεχνικές Διαπραγμάτευσης προσφέρουμε προσωποποιημένες λύσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα της κάθε υπόθεσης, αποφεύγοντας έτσι περιττά έξοδα και κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα με τη μέθοδο αυτή προστατεύεται η φήμη των μερών, καθότι λόγω της αυστηρής εχεμύθειας που τηρείται κατά τη διαδικασία, προστατεύεται απόλυτα η ιδιωτικότητά της αποφεύγοντας έτσι τις ανεπιθύμητες «διαρροές».