Η εξειδίκευση του γραφείου μας έγκειται στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δραστηριοποιούμενους σε ένα ευρύ κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς καλούμαστε να διευθετήσουμε ζητήματα σχετικά με τις συμφωνίες Δικαιόχρησης (franchise agreements), τη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων (hotel management) τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα και την Κύπρο, συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback agreements) κινητών και ακινήτων σε συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρίες αλλά και εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Επιπλέον, λόγω της ανακατάταξης της οικονομικού χάρτη της χώρας, νέες εταιρείες έχουν κάνει την εμφάνισή τους είτε με την μορφή των Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) είτε με τη μορφή των start-up (νεοφυείς επιχειρήσεις).

Σε αυτό το κομμάτι η υποστήριξή μας εστιάζει στον λεπτομερή προσυμβατικό έλεγχο και επικαιροποίηση όλων των αναγκαίων εγγράφων, στην παροχή συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με την προτιμητέα «πολιτική» που θα ακολουθηθεί όσον αφορά εμπορικές συμφωνίες με χώρες του εξωτερικού (έχοντας ως βασικό κριτήριο το δίκαιο της χώρας υπό το οποίο οι πελάτες μας θα συμβληθούν) καθώς και την λεπτομερή και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστε σύμβαση.