Ένεκα της πολυνομίας αλλά και της καθημερινώς μεταβαλλόμενης κατάστασης στην ελληνική έννομη τάξη, συχνά η Δημόσια Διοίκηση προβαίνει σε πράξεις ή εκδίδει αποφάσεις δυσμενείς για τους πολίτες. Παρόλα αυτά, η προστασία που παρέχει το Σύνταγμα, τους δίνει τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων προκειμένου να τις προσβάλλουν. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας διαθέτει άριστα καταρτισμένους συνεργάτες, ο οποίοι μέσω της γνώσης και της μακρόχρονης εμπειρίας τους επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατίας) αλλά και των πολιτικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) έχοντας ως γνώμονα της προάσπιση των έννομων συμφερόντων των εντολέων μας.