Ο Αλέξανδρος είναι υπεύθυνος για όλες τις υποδομές Ι.Τ. του γραφείου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ένω έχει ειδικευτεί στο Information Security Governance και στο Risk Assessment and Compliance. Επίσης, είναι πιστοποιημένος Lead Auditor κατά ISO 27000:1, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να διεξάγει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιθεωρήσεις. Τέλος είναι πιστοποιημένος Information Security Manager και S.A.N.S. GSEC 401.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

akrystalis@ntlegum.com

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τεχνικές υποδομές και υπολογιστικά συστήματα