Ο Άγγελος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον Ποινικό Δίκαιο με ειδίκευση στην Ποινική Δικονομία. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής της ιταλικής της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσας ενώ είναι και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. Επιπλέον είναι υποψηφιος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Απασχολείται ως Επικουρικό Επιστημονικό Προσωπικό στον τομέα των Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ με πλέιστα επιστημονικού – διδακτικού ενδιαφέροντος καθήκοντα (ώρες ακρόασης φοιτητών, επίβλεψης εκπνόνησης εργασιών, προδιόρθωση γραπτών, παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα). Η μακροχρόνια εμπειρία του τον οδήγησε το 2008 στη συμμετοχή στις εργασίες της Νομοπαρευαστικής Επιτροπή για την εκπόνηση Σχεδίου Νόμου για «Τη διασφάλιση των συμφερόντων των θυμάτων πριν, κατά και μετά την ποινική διαδικασία».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

amaragos@ntlegum.com

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ποινικό Δίκαιο