ΝΤΟΓΙΑΚΟΣ & Συνεργάτες” Δικηγορικό Γραφείο από το 2010. Το δικηγορικό γραφείο «Ντογιάκος και Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2010. Οι περισσότεροι εκ των συνεργατών μας εργάζονταν σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες πολύ πριν αποφασίσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο στο χώρο της παροχής νομικών υπηρεσιών.

Ο λόγος που τους οδήγησε σε αυτήν την απόφαση ήταν η συσσωρευμένη δικαστηριακή εμπειρία που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια καθώς και οι πρωτοποριακές τους ιδέες σχετικά με τον τρόπο παροχής των νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω, καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση που υιοθέτησαν από την αρχή της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος τους βοήθησαν να κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες της αγοράς και να μετατρέπουν τις ευκαιρίες σε κέρδη για τους πελάτες τους.